Komunikacja z Akcjonariuszami

Zawiadomienia

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI – 07.01.2021

Komplementariusz Spółki pod firmą Kancelaria Radców Prawnych EuCO – Joanna Smereczańska-Smulczyk i Wspólnicy Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Legnicy /adres: ulica Św. Maksymiliana Kolbe numer 18, 59-220 Legnica, REGON: 020359346, NIP: 6912350916/, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000657397 (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. przy ul. Św. Maksymiliana Kolbe numer 18, 59-220 Legnica w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8-16.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Spółki www.kancelaria.euco.pl.

Niniejsze wezwanie jest piątym spośród pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI – 15.12.2020

Komplementariusz Spółki pod firmą Kancelaria Radców Prawnych EuCO – Joanna Smereczańska-Smulczyk i Wspólnicy Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Legnicy /adres: ulica Św. Maksymiliana Kolbe numer 18, 59-220 Legnica, REGON: 020359346, NIP: 6912350916/, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000657397 (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. przy ul. Św. Maksymiliana Kolbe numer 18, 59-220 Legnica w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8-16.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Spółki www.kancelaria.euco.pl.

Niniejsze wezwanie jest czwartym spośród pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI – 18.11.2020

Komplementariusz Spółki pod firmą Kancelaria Radców Prawnych EuCO – Joanna Smereczańska-Smulczyk i Wspólnicy Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Legnicy /adres: ulica Św. Maksymiliana Kolbe numer 18, 59-220 Legnica, REGON: 020359346, NIP: 6912350916/, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000657397 (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. przy ul. Św. Maksymiliana Kolbe numer 18, 59-220 Legnica w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8-16.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Spółki www.kancelaria.euco.pl.

Niniejsze wezwanie jest trzecim spośród pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI – 19.10.2020

Komplementariusz Spółki pod firmą Kancelaria Radców Prawnych EuCO – Joanna Smereczańska-Smulczyk i Wspólnicy Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Legnicy /adres: ulica Św. Maksymiliana Kolbe numer 18, 59-220 Legnica, REGON: 020359346, NIP: 6912350916/, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000657397 (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. przy ul. Św. Maksymiliana Kolbe numer 18, 59-220 Legnica w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8-16.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Spółki www.kancelaria.euco.pl.

Niniejsze wezwanie jest drugim spośród pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI – 23.09.2020

Komplementariusz Spółki pod firmą Kancelaria Radców Prawnych EuCO – Joanna Smereczańska-Smulczyk i Wspólnicy Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Legnicy /adres: ulica Św. Maksymiliana Kolbe numer 18, 59-220 Legnica, REGON: 020359346, NIP: 6912350916/, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000657397 (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. przy ul. Św. Maksymiliana Kolbe numer 18, 59-220 Legnica w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8-16.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Spółki www.kancelaria.euco.pl.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym spośród pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

Informacje kontaktowe

 

Kancelaria Radców Prawnych EuCO
Joanna Smereczańska-Smulczyk i Wspólnicy Spółka Komandytowa-Akcyjna
M. Kolbego 9, 59-220 Legnica

Telefon: (76) 723 58 50
Faks: (76) 723 58 55
E-mail: kancelaria@euco.pl
Kierownik Departamentu Administracji
Elżbieta Matusiewicz
E-mail: e.matusiewicz@euco.pl

Formularz kontaktowy