400 000 zł zadośćuczynienia + 93 751 zł renty zamiast 80 000 zł dla dziewięcioletniego Bartka.

400 000 zł zadośćuczynienia + 93 751 zł renty zamiast 80 000 zł dla dziewięcioletniego Bartka.

Historia:

W dniu 28 marca 2008 r. w Zawoi, kierujący samochodem Daewoo Lanos, przekroczywszy dozwoloną prędkość (80 km/h zamiast dopuszczalnych w tym miejscu 50 km/h) uderzył w przebiegającego przez jezdnię dziewięcioletniego Bartka G.

Chłopiec został przewieziony do Szpitala Rejonowego w Suchej Beskidzkiej na Oddział Urazowo-Ortopedyczny, gdzie poddano go zabiegowi operacyjnemu w związku z doznanym urazem. 31 marca 2008 r. z rozpoznaniem rany płatowej w okolicy czołowej, wstrząśnienia mózgu i stłuczenia kolana prawego, Bartek  został wypisany do domu. Podczas dalszego leczenia stwierdzono u niego przymusowe ułożenie głowy z tendencją do odgięcia, brak odruchu podeszwowego i skokowego w lewej nodze, ból uciskowy w odcinku szyjnym kręgosłupa, a także zmiany psychiczne, zaburzenia emocjonalne, lęki, objawy depresyjne oraz bardzo częste bóle głowy połączone z zawrotami, co złożyło się na zespół pourazowy psychoorganiczny po urazie głowy. Jego stan psychofizyczny uniemożliwiał mu dalszą naukę w szkole, w związku z czym 8 września 2008 r. Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej orzekł o potrzebie indywidualnego kształcenia specjalnego do ukończenia przez niego szkoły podstawowej. W zaświadczeniu o konieczności indywidualnego nauczania lekarz neurolog podał rozpoznanie autyzmu pourazowego, głębokich zaburzeń emocjonalnych, padaczki z napadami nieświadomości i zepsołu depresyjnego.

Przed wypadkiem Bartek był normalnym dzieckiem, rozwijał się prawidłowo, nie miał trudności w nauce, nigdzie się nie leczył. Był dzieckiem ruchliwym, prowadził aktywny tryb życia oraz rozwijał sprawność ruchową. Wypadek spowodował, że ze sprawnego dziecka zmienił się w osobę ograniczoną ruchowo, wymagającą stałej opieki i pomocy ze strony osób trzecich.

Propozycja Ubezpieczyciela:

Pozwany Ubezpieczyciel wypłacił kwotę 80 000 zł zadośćuczynienia, po uwzględnieniu stopnia przyczynienia w wysokości 50%, oraz zwrócił część kosztów leczenia.

Uzyskane odszkodowanie:

W wyniku działań Kancelarii EuCO reprezentującej Poszkodowanego, Sąd Apelacyjny uznał, że adekwatna tytułem zadośćuczynienia byłaby kwota 500 000 zł, pomniejszona o stopień przyczynienia, zmniejszony z proponowanych przez Ubezpieczyciela 50% do 20%. Z pozostałej kwoty 400 000 odliczono już wypłacone 80 000 i ostatecznie sąd nakazał wypłatę dodatkowych 320 000 zł tytułem zadośćuczynienia plus kwotę 93 751 zł tytułem skapitalizowanej renty za okres od 1 kwietnia 2008 r. do 31 grudnia 2012 r., oraz koszty sądowe.

Brak komentarzy.

Skomentuj