Ponad 1 300 000 zł zamiast 180 000 zł oraz 11 236 zł tytułem miesięcznej renty dla poszkodowanego w wypadku dziecka!

Ponad 1 300 000 zł zamiast 180 000 zł oraz 11 236 zł tytułem miesięcznej renty dla poszkodowanego w wypadku dziecka!

Historia:

21 sierpnia 2010 roku miał miejsce wypadek samochodowy. 4,5 letni Robert G. był pasażerem pojazdu, kierowanym przez jego matkę – współsprawcę zdarzenia. Na skutek wypadku dziecko doznało uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, którego wynikiem jest niedowład czterech kończyn oraz niewydolność oddechowa.

Propozycja Ubezpieczyciela:

Ubezpieczyciel odpowiadający za sprawcę zdarzenia na etapie postępowania likwidacyjnego wypłacił jedynie zadośćuczynienie w kwocie 180 000 zł. W toku procesu pozwany ubezpieczyciel wnosił o oddalenie powództwa w całości podnosząc, że wysokość wypłaconego zadośćuczynienia jest adekwatna do rozmiaru cierpień poszkodowanego a przyznanie renty nie jest uzasadnione ponieważ koszty opieki, w tym rehabilitacji powoda są ponoszone przez NFZ.

Uzyskane odszkodowanie:

W wyniku działań Europejskiego Centrum Odszkodowań reprezentującego Poszkodowanego, Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 19 września 2013 r. zasądził na rzecz Roberta jednorazową kwotę ponad 1 300 000 zł oraz 11 236 zł tytułem miesięcznej renty. Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj więcej:

Rekordowe odszkodowanie ponad 1 300 000 zł oraz 11 236 zł renty dla 4,5 letniego Roberta!

Brak komentarzy.

Skomentuj