Zakres usług

KOMU POMAGAMY ?

Zajmujemy się dochodzeniem dalszych roszczeń w sprawach prowadzonych przez Europejskie Centrum Odszkodowań, w których wypłacona przez Zakład Ubezpieczeń wartość świadczeń jest nieadekwatna do doznanego rozmiaru szkody i krzywdy lub Zakład Ubezpieczeń w ogóle odmówił wypłaty.

Od 2010 roku dochodzimy również roszczeń z tytułu śmierci osoby najbliższej w wypadkach komunikacyjnych powstałych przed VIII 2008 roku.

W 2010 roku Kancelaria Radców Prawnych EuCO wytoczyła sprawę Towarzystwu Ubezpieczeniowemu, w imieniu bliskich 20-letniej Karoliny, która zginęła w wypadku samochodowym w 2007 roku, zanim polskie prawo przewidywało możliwość starania się o zadośćuczynienie. Prawnicy EuCO, powołali się na naruszenie dobra osobistego, jakim jest więź rodzinna, która została przerwana wskutek działania sprawcy wypadku. Sąd I instancji uwzględnił uzasadnienie i żądanie wypłaty zadośćuczynienia. W wyniku apelacji Towarzystwa Ubezpieczeniowego, Sąd II instancji zwrócił się do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego, które budziło poważne wątpliwości.

Sąd Najwyższy przychylił się do argumentacji Kancelarii Radców Prawnych i w uchwale z 22 października 2010 roku uznał, że najbliższemu członkowi rodziny ofiary wypadku przysługuje zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, gdy śmierć nastąpiła na skutek deliktu (czynu niedozwolonego), który miał miejsce przed dniem 3 sierpnia 2008 r. (na podstawie art. 448 kodeksu cywilnego. w związku z art. 24 § 1 kodeksu cywilnego).

Dzięki tej sprawie wiele osób otrzymało zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby w wypadkach, które miały miejsce przed rokiem 2008.

Kancelaria EuCO dochodzi wszystkich roszczeń pozostających w związku ze zdarzeniem, czyli obok roszczenia z tytułu utraty zdrowia, także np. roszczenia tytułem utraconego dochodu, zwrotu kosztów leczenia oraz zwrotu kosztów dojazdu.

Większość prowadzonych spraw dotyczy wypadków komunikacyjnych, ale EuCO zajmuje się wszystkimi zdarzeniami związanymi z polisą OC, w których możliwe jest wskazanie konkretnego sprawcy (np. wypadki przy pracy, w rolnictwie, błędy medyczne) oraz likwidacją szkód rzeczowych.

Europejskie Centrum Odszkodowań pomaga w przypadkach obejmujących: http://euco.pl/oferta-odszkodowania

OSOBOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH ZAPEWNIAMY:

 • pełną obsługę prawną
 • pomoc w ustaleniu odpowiedzialności i zgromadzeniu dowodów
 • pomoc w uzyskaniu dokumentacji medycznej ze szpitali, dokumentów z akt Policji, Prokuratury czy Sądów
 • ocenę skutków wypadku przez lekarzy specjalistów
 • weryfikację orzeczeń wydawanych na zlecenie towarzystw ubezpieczeniowych
 • rehabilitację
 • pomoc psychologa i psychiatry
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę z tytułu doznanych cierpień fizycznych i psychicznych
 • zwrot kosztów leczenia szpitalnego i pozaszpitalnego u wysokiej klasy lekarzy specjalistów
 • zwrot kosztów zakupu leków, sprzętu rehabilitacyjnego
 • wyrównanie utraconego dochodu
 • koszty opieki osób trzecich
 • zwrot kosztów odpowiedniego lub lepszego odżywiania
 • zwrot kosztów przejazdów związanych z leczeniem, jak również odwiedzin osób bliskich
 • w przypadku niezdolności do pracy renta wyrównująca utratę dochodów
 • w przypadku zwiększonych potrzeb zwrot wydatków

BEZPŁATNA REHABILITACJA PO WYPADKU

Osobie poszkodowanej w wypadku i nie będącej jego sprawcą przysługuje prawo do skorzystania z bezpłatnej rehabilitacji. Niestety w obecnych realiach bardzo rzadko istnieje możliwość skorzystania z rehabilitacji refundowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Możemy jednak żądać pokrycia kosztów leczenia (w tym i rehabilitacji) od sprawcy wypadku/szkody lub jego ubezpieczyciela.

Colummna Medica

Columna Medica

W takim przypadku rehabilitacja jest nadal bezpłatna – refundowana z ubezpieczenia OC sprawcy – nie wymaga oczekiwania na odległy termin, jak bywa to w przypadku rehabilitacji “na NFZ” i umożliwia szybszy powrót do zdrowia. Wybór właściwej kliniki daje gwarancję wysokiego poziomu leczenia.

EuCO współpracuje w tym zakresie z najdoskonalszymi prywatnymi klinikami rehabilitacyjnymi w Polsce takimi jak

COLUMNA MEDICA w Łasku koło Łodzi – http://columnamedica.com/

Dzięki współpracy z COLUMNA MEDICA (ewentualnie: tej klasy klinikami) możemy mieć pewność, że proces rehabilitacji zostanie przeprowadzony na najwyższym poziomie, pod okiem najlepszych specjalistów w ekskluzywnych warunkach.

Ubiegając się o bezpłatną rehabilitację musimy przedłożyć dokumenty potwierdzające winę innej osoby (notatka policyjna lub oświadczenie spisane ze sprawcą wypadku), skierowanie na zabiegi rehabilitacyjne wystawione przez lekarza prowadzącego; a proces likwidacji szkody nie może być zakończony.